Katalog
Rebhan
Szukaj

Proszę korzystać z wyszukiwarki przeglądającej wszystkie teksty na dostępnych stronach firmy REBHAN.

Login

Proszę zalogować się tutaj, aby wejść na chronione strony naszej witryny internetowej.

Nazwisko:
Hasło:

Filozofia

Jakość – opakowania z tworzyw sztucznych

Filozofia przedsiębiorstwa

Sukces oznacza dla nas coś więcej niż tylko dążenie do zysków. Sukces rozumiemy jako tworzenie trwałych wartości dla naszych Klientów, dla naszego przedsiębiorstwa i jego pracowników. Wartość, jaką uzyskuje Klient, to znakomita jakość naszych produktów i usług serwisowych. Przysparzanie korzyści naszym Klientom jest we wszystkich dziedzinach myślą przewodnią naszych działań. Wartość, jaką uzyskują pracownicy, to wysoki stopień zadowolenia ze swej pracy, możność podnoszenia kwalifikacji, zawodowy rozwój i pewne miejsca pracy także w przyszłości. Wartość, jaką uzyskuje przedsiębiorstwo, to zdrowy rozwój, optymalna ekonomika przy wysokim wkładzie własnego kapitału. Stanowi to ważną podstawę naszych decyzji jako przedsiębiorców. Gdy nasi Klienci nas cenią i pozostają nam wierni, a nasi pracownicy są zadowoleni i identyfikują się z przedsiębiorstwem, to wzrasta wartość naszej firmy.

Myśli przewodnie działania przedsiębiorstwa

Klient i rynek

Chcemy aktywnie współtworzyć rynek i tym odróżniać się od naszych konkurentów. Chcemy nie tylko spełniać dokładnie wszystkie wymagania naszych Klientów, ale ponadto inspirować ich poprzez dostarczanie nowych pomysłów, nowych produktów czy znakomity serwis. Nasza główna siła, to wiedza i umiejętności, pozwalające opracowywać i wykonywać kompletne, wysoce wartościowe systemy opakowań, w tym zwłaszcza butelki z tworzywa sztucznego włącznie z zamknięciami oraz najróżniejsze technologie dekoracyjne. Szukamy na różnych rynkach firm różnej wielkości, którym nasze kompetencje, wiedza i umiejętności mogą być przydatne jako naszym Klientom; w ten sposób znajdujemy oraz wykorzystujemy nowe szanse dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, ograniczając jednocześnie ryzyko jego działalności.

Jakość i serwis

Dbałość o wysoką jakość wszystkiego, co robimy, jest główną zasadą działania i zadaniem każdego pracownika. Wysokiej jakości musi być wszystko, z czym Klient się u nas spotyka. A zatem miarą jakości jest obok zawsze bardzo wysokiej jakości produktów, także jakość serwisu. Kreatywność i elastyczność, niezawodność i szybkość działania oraz uprzejmość, to istotne cechy działania naszego przedsiębiorstwa, znajdujące swój wyraz także w wysokiej jakości serwisu. Działając pamiętamy zawsze o kosztach, a efektywność naszej pracy przynosi korzyść zarówno naszym Klientom, jak i naszemu przedsiębiorstwu i naszym pracownikom.

Pracownicy i kierownictwo

W naszych pracownikach widzimy najistotniejszych uczestników procesów tworzących nowe wartości. Dobrze wykształceni i nieustannie dalej podnoszący swoje kwalifikacje, wysoce umotywowani pracownicy są źródłem naszego sukcesu – to oni wykonują produkty, których wysoka jakość powoduje zadowolenie Klientów i zapewnia tym samym rozwój naszego przedsiębiorstwa i zabezpiecza miejsca pracy na przyszłość. Kierowanie działaniami pracowników jest ważnym zadaniem kadr zarządzających włącznie z dyrekcją firmy. Zarządzanie oznacza dla nas uświadomienie każdemu pracownikowi jego zadań i odpowiedzialności oraz znaczenia jego pracy, wspólne ustalanie celów i rozwiązywanie problemów. Zarządzanie widzimy jako proces integracyjny. Rozbieżność interesów i stanów informacji, techniczna różnorodność i ograniczenia terminowe, wszystko to trzeba w procesie zarządzania zintegrować i znaleźć rozwiązanie optymalne dla Klienta. Fair play, uprzejme zachowanie, wynagrodzenie według wkładu pracy oraz pełna zaufania współpraca, to priorytetowe zasady, zawsze obecne w naszym myśleniu i działaniu.

Informacja i komunikacja

Informacja i komunikacja są dla nas jak motor napędzający działanie przedsiębiorstwa. Staramy się o stworzenie w przedsiębiorstwie klimatu sprzyjającego wymianie informacji i komunikacji wewnątrzzakładowej. Widzimy bezpośrednią zależność między kulturą przedsiębiorstwa, a kulturą wymiany informacji i kulturą komunikacji. Pielęgnujemy otwartość wymiany informacji i uczestnictwo naszych pracowników w procesie podejmowania decyzji. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za całość działań korzystnych dla Klienta oraz dla przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym elementem. Formalne i informacyjne struktury komunikacyjne uważamy za szczególnie ważne. Informacja i komunikacja prowadzą do rzeczowych dyskusji we współzawodnictwie o możliwie najwyższą jakość i przydatność naszych produktów, prowadzą do efektywnych działań i zyskownej działalności naszego przedsiębiorstwa.

Cele przedsiębiorstwa

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi politykę jakościową po to, aby móc spełniać wymagania Klientów ku ich pełnemu zadowoleniu. Naszym celem jest sprostanie wszystkim wymogom rynku, a zwłaszcza wymogom naszych Klientów. Temu celowi służą zasady, na których opieramy się, organizując procesy w przedsiębiorstwie, a także filozofia naszej firmy i jej strategie marketingowe. Dbamy o kompetentny, dobrze wyszkolony personel i optymalne wyposażenie materialno-techniczne, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki pracy dla pełnego opanowania procesów gwarantujących stabilną jakość produktów i terminowe wykonywanie dostaw. Chcemy, aby te procesy były jasne, proste i trwałe, a jednocześnie umożliwiały elastyczne dopasowanie do potrzeb Klienta i struktury kosztów oraz osiąganie trwałego postępu i organicznego rozwoju. Cele przedsiębiorstwa stanowią jego operacyjną część składową, ich realizacja jest nadzorowana w określonych interwałach czasowych.

Cele jakościowe

Cele jakościowe są ściśle określone w postaci wskaźników jakościowych i procesowych, przyporządkowanych do poszczególnych procesów. Wykonanie tych wskaźników jest kontrolowane przez osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy. Wskaźniki i kontrola ich wykonania służą sterowaniu przedsiębiorstwem i ocenie skuteczności managementu.

Słowa do wyszukiwarki umożliwiające znalezienie wyrobów firmy REBHAN  - Jakość – opakowania z tworzyw sztucznych:
Jakość, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki z tworzyw sztucznych, opakowania