Katalog
Rebhan
Szukaj

Proszę korzystać z wyszukiwarki przeglądającej wszystkie teksty na dostępnych stronach firmy REBHAN.

Login

Proszę zalogować się tutaj, aby wejść na chronione strony naszej witryny internetowej.

Nazwisko:
Hasło:

Środowisko

Ochrona środowiska w firmie REBHAN

REBHAN - Srodowisko

Ochrona środowiska ma w naszym społeczeństwie coraz większe znaczenie. Zmiana klimatu i globalne ocieplenie są jedną z przyczyn sprawiających, że coraz ważniejsze jest oszczędzania zasobów surowców naturalnych i stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska.

„Czyny zamiast słów“ – to motto wyraża najlepiej zaangażowanie firmy REBHAN na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Polityka naszego przedsiębiorstwa jest świadomie ukierunkowana na trwałą ochronę środowiska. My i nasi pracownicy czynimy na rzecz środowiska więcej, niż wymagają tego odnośne ustawy i pozostałe przepisy.

Przystępując do paktu na rzecz środowiska Bawarii firma REBHAN zobowiązała się aktywnie uczestniczyć w zapobieganiu przyszłym zanieczyszczeniom środowiska.

Pakt na rzecz środowiska Bawarii jest porozumieniem o ochronie środowiska naturalnego, zawartym między rządem Bawarii a przedstawicielami gospodarki tego landu.

W Pakcie tym partnerzy zobowiązują się dobrowolnie do oszczędzania zasobów naturalnych i do stosowania technologii przyjaznych dla środowiska, wszystko to w celu „przyjaznego dla środowiska rozwoju gospodarczego”.  

Tutaj kilka przykładów zaangażowania formy REBHAN na rzecz środowiska:

  • Redukujemy zużycie energii i rozwijamy procesy optymalizujące zużycie energii  (duża efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu energooszczędnych maszyn, zamkniętych obiegów chłodniczych i odzysku ciepła).
  • Resztki materiału z procesu produkcyjnego wprowadzamy bezpośrednio z powrotem do obiegu i do maszyny.
  • Odpadki z tworzywa sztucznego poddajemy sami ponownej granulacji i zużywamy w odpowiednich procesach.
  • Stosujemy lakiery na bazie wody i farby do sitodruku ubogie w rozpuszczalniki oraz twardniejące pod wpływem promieni ultrafioletowych, UV.
  • Zasadniczo dążymy do zupełnego zredukowania powstawania odpadów, a odpady ciągle jeszcze powstające utylizujemy zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
  • Naszym Klientom oferujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska. Na życzenie stosujemy materiały z surowców roślinnych.
  • Szkolimy naszych pracowników w zakresie ochrony środowiska.
  • We współpracy z urzędami, instytutami i obywatelskimi wspólnotami interesów szukamy rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Poczuwamy się do odpowiedzialności za naszą ojczyznę, chcemy, aby nasze dzieci mogły się cieszyć zdrowym naturalnym środowiskiem.

Słowa do wyszukiwarki umożliwiające znalezienie wyrobów firmy REBHAN  - opakowania z tworzyw sztucznych / Ochrona środowiska w firmie REBHAN:
Srodowisko, Ochrona środowiska, REBHAN